ZAKŁADY CHEMICZNE ANSER-TARNOBRZEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Zakłdowa 28
39-400 Tarnobrzeg

NIP: 8671918574
Regon: 8304461600
KRS: 0000148856
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Kapitał zakładowy: 5 300 000,00 zł