O firmie

Zakład produkcyjny w Tarnobrzegu działa od 1999 roku.

Firma ANSER zajmuje się produkcją różnorodnych materiałów budowlanych i na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat zdobyła liczącą się na rynku krajowym pozycję w tej dziedzinie.

W programie produkcji znajdują się takie materiały jak kleje i zaprawy suche, betony, farby, tynki, grunty budowlane .

Nasz zakład produkcyjny zlokalizowany jest na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EUROPARK-WISŁOSAN. Prace badawcze prowadzone w naszym laboratorium pozwalają na ciągłe doskonalenie istniejących i wprowadzanie nowych wyrobów. Zgrany zespół naszych pracowników pozwala na szybkie i elastyczne reagowanie na państwa potrzeby.

To dzięki nim możemy sprawnie i fachowo obsługiwać naszych klientów oraz skutecznie docierać do nowych klientów.

W 2006 roku firma wdrożyła system zarządzania jakością co zostało potwierdzone certyfikatem ISO 9001.