Ciekła domieszka uplastyczniająca do zapraw budowlanych stosowana w celu uzyskania optymalnej konsystencji zaprawy przy jednoczesnej poprawie parametrów aplikacyjnych i eksploatacyjnych oraz istotnym obniżeniu kosztów jej wytworzenia. Plaston można...