Plaston

Ciekła domieszka uplastyczniająca do zapraw budowlanych stosowana w celu uzyskania optymalnej konsystencji zaprawy przy jednoczesnej poprawie parametrów aplikacyjnych i eksploatacyjnych oraz istotnym obniżeniu kosztów jej wytworzenia. Plaston można stosować w temperaturze do -5°C.

Właściwości:

– uplastycznia i napowietrza zaprawy cementowe,
– poprawia mrozoodporność utwardzonej zaprawy,
– pozwala na zredukowanie wody zarobowej o 15%,
– przeciwdziała pęknięciom tynki,
– obniża skurcz zaprawy,
– podwyższa wydajność i produktywność mieszanki,
– zmniejsza ryzyko wykwitów i zacieków.

Zużycie:

0,3 – 0,5% wagowo w stosunku do cementu, czyli 300 – 500 ml na 100 kg cementu.

Opakowanie:

Butelki plastikowe PP 1,5 litrów.

Specyfikacja techniczna:

Opis

Ciemnobrązowa ciecz, która uplastycznia i napowietrza cementowe zaprawy murarskie i tynkarskie, dając możliwość prowadzenia robót w okresach obniżonych temperatur (do -5°C) oraz gdy warunki pogodowe i brak zaplecza budowlanego uniemożliwiają składowanie wapna hydratyzowanego.