Posadzka AD 031

Zapraw na bazie cementu z dodatkiem kruszyw, polimerowych dodatków napowietrzających i przyspieszających czas wiązania.

Właściwości:

– cementowa masa szpachlowa, samoczynnie rozpływająca się na podłożu,
– krótki czas wiązania i szybki przyrost wytrzymałości,
– wylewanie jednorazowej warstwy o grubości 3 – 30 mm,
– masa bezskurczowa nadaje się do pompowania,
– na podłoże betonowe, anhydrytowe i jastrychy cementowe.

Zużycie:

17 kg suchej masy na m2 dla grubości 1 cm.

Opakowanie:

dwuwarstwowe worki papierowe z przekładką PE – 25 kg, paleta 42 worki.

Specyfikacja techniczna:

Opis

Posadzka AD 031 to sucha mieszanka barwy szarej zawierająca wysokosprawne spoiwo cementowe, polimerowe dodatki modyfikujące, wypełniacze mineralne oraz środki regulujące proces wiązania spoiwa i reologię układu.
Przeznaczona do wyrównywania podłoży cementowych, betonowych i anhydrytowych, wykonywania posadzek użytkowych metodami tradycyjnymi